Waarom daltononderwijs?

Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat onze leerkrachten een visie hebben op hoe je als (volwassen) mens in deze veranderende maatschappij zou moeten functioneren (‘Mensen zonder vrees’). Deze visie is terug te vinden in de manier waarop wij omgaan met kinderen en de manier waarop wij onderwijs geven.

Daltononderwijs kan worden samengevat in de volgende zes kenmerken:

 1. Verantwoordelijkheid en vrijheid.
  Verantwoordelijkheid en vrijheid en zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het een kan niet zonder het ander. Wij zien een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen en die voor de gevolgen van zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Daarom leren de kinderen bij ons zelf plannen en keuzes maken. Een belangrijk onderdeel dat hierbij een grote rol speelt is vertrouwen krijgen (van de leerkracht).
 2. Zelfstandigheid.
  Zelfstandigheid kan alleen gedijen als kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid wordt geboden. Dat betekent dat wij de kinderen ruimte geven om taken zelf te doen.
 3. Samenwerken.
  Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen.
  En een medemens ook, die de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepaalt. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. Op onze school is dat te zien aan de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen samenwerken en het gebruik van coöperatieve werkvormen door de leerkracht.
 4. Effectiviteit.
  Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak, als drager van de te leren vaardigheden en kennis, biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. Vandaar dat wij de kinderen bewust maken van het ‘waarom’ van een opdracht.
 5. Reflectie.
  Iedere leerkracht en leerling op een daltonschool reflecteert op zijn/haar handelen. Door elkaar feedback te geven/met elkaar in gesprek te gaan, wordt de reflectie effectiever en wordt degene die reflecteert nog meer eigenaar van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling op welk gebied dan ook. Het reflecteren is een dagelijks terugkerend aspect.
 6. Borging.
  Wij zijn als daltonschool een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op de praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. De verantwoordelijkheid voor de daltongedachte ligt in ons team. Wij borgen de kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie en visitatie geïnitieerd door de daltoncoördinatoren.

Het gedachtengoed van Stephen Covey (‘The leader in me’) is ondersteunend aan ons daltononderwijs. Dit gedachtengoed is vertaald in 7 motto’s die ook in postervorm zichtbaar zijn in school.

De zeven motto’s zijn:

 1. Op De Ontdekking worden wij groot
  We staan zelf aan het roer van onze boot
 2. Met het eindpunt in zicht
  is onze ontdekkingsreis doelgericht
 3. Doe eerst de belangrijke zaken
  Dan heb je daarna tijd voor andere zaken
 4. Op De Ontdekking geldt de zin:
  Ik ben positief, ik denk win-win
 5. Ik luister naar jou met oren, ogen en hoe het voelt
  Zo begrijp ik wat jij echt bedoelt
 6. Misschien ga je alleen wel heel erg snel
  Maar samen kom je verder. Dat weet je toch wel
 7. Wissel hard werken af met plezier
  Dat is goed en daarom doen we dat hier