ASG

Onze school maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep.

42 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs vormen samen de Almeerse Scholen Groep, stichting voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs. De Almeerse Scholen Groep zorgt ervoor dat individuele scholen sterker worden door samenwerking. Zo kunnen zij met ouders/ verzorgers en hun kind een schoolloopbaan van basis- naar voortgezet onderwijs uitstippelen die het best bij hem of haar past. Maatwerk door diversiteit: de scholen bieden een brede basis en tegelijkertijd een specialisatie per school, uiteenlopend van theater tot sport tot techniek. Op de scholen staan de talenten van het kind en diens positie in de samenleving centraal. Want kinderen zijn onderdeel van een groter geheel: het gezin, de school en de samenleving. De Almeerse Scholen Groep leidt zijn leerlingen daarom op tot actieve burgers, zodat zij goed voorbereid zijn op de maatschappij waaraan zij een bijdrage (gaan) leveren.

Voor meer informatie: http://asg.asg-almere.nl/

De onderwijskundige uitvoering van het door de Almeerse Scholen Groep vastgestelde beleid ligt in handen van de directie en de leerkrachten van school. Wij moeten ons dus aan duidelijke richtlijnen houden en worden daar ook op gecontroleerd. Binnen die grenzen geven wij, net als alle andere scholen, op een eigen manier invulling aan het algemene beleid, waardoor De Ontdekking zijn eigen sfeer en cultuur heeft.

De scholen van de Almeerse Scholen Groep zijn ingedeeld in 4 clusters. Onze school behoort tot het cluster Stad-West. Iedere school heeft een eigen directie, maar ook een clusterdirecteur. In ons geval is Karlien Wegman de clusterdirecteur.