Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In het bedrijfsleven noemen ze de raad die dit overleg voert ‘ondernemingsraad’, op school heet die ‘medezeggenschapsraad’. In een MR, zoals de medezeggenschapsraad vaak wordt afgekort, zijn twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de personeelsgeleding zijn een aantal leerkrachten benoemd namens het personeel van de school. In de oudergeleding zijn ouders gekozen door alle ouders van de school middels verkiezingen. (Je kunt bij de MR komen middels verkiezingen.) Je wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR overlegt met de directie over alles wat binnen de school speelt. Er zijn een aantal zaken waarvoor de directie de instemming moet hebben van de MR, of waarover advies moet worden gevraagd. Maandelijks komt de MR bij elkaar en voert overleg met de directeur. Een aantal voorbeelden waar de MR over kan praten zijn: wijzigingen in de schooltijden, het schoolplan, de aanschaf van methoden, de benoeming van nieuw personeel en de besteding van het geld wat vanuit het ministerie wordt verkregen. Ook de formatie en de begroting zijn een jaarlijks terugkerend onderwerp. Hierbij gaat het om: Hoeveel kinderen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij?
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de medezeggenschapsraad binnen de school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder of leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het beleid van de school.

Wat kan de MR voor u betekenen?

MR-vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Heeft u een vraag die wij wellicht kunnen beantwoorden of heeft u een onderwerp dat u graag besproken zou zien worden in de MR-vergadering? Dan kunt u dit via mr@ontdekking.asg.nl bij ons aangeven of u kunt altijd een ouder of leerkracht uit de MR aanspreken om uw vraag te stellen. Daarnaast beschikken wij ook over een postvak (bij Marijke en Marja) waar u uw vraag kunt stellen, vergeet daarbij niet uw naam of contactgegevens te vermelden.

Wie zitten er in de MR?

Onze MR bestaat momenteel uit:

Ouders (oudergeleding)

 • Cindy Burnet-Lurling – voorzitter
 • Joany van Megen
 • Mariam Talhaoui
 • Harm Anton Kiefte
 • Amber Mathieu

Personeel (personeelsgeleding)

 • Leila Chemlali
 • Lars Migchelbrink
 • Evelien Okkinga
 • Sabrina Steffan
 • Larissa Maas
 • Rea Castricum (aspirant-lid)

Wanneer vinden de vergaderingen plaats?

De MR-vergaderingen vinden dit schooljaar van 19:30 tot 21:00 plaats op:

 • 19 september 2023
 • 17 oktober 2023
 • 29 november 2023
 • 16 januari 2024
 • 19 maart 2024
 • 24 april 2024
 • 21 mei 2024
 • 25 juni 2024

Documenten MR