Schooltijden

Schooltijden en continurooster

Alle kinderen hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8.30 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Vanaf 8.10 uur mogen de kinderen de klas in. U heeft dan de mogelijkheid om even met uw kind mee naar binnen te gaan. Om 8.30 uur starten de lessen en wordt van u verwacht dat u om 8.25 uur naar buiten gaat.

Op de dependance aan het Razeil beginnen de lessen om 8.25 uur. De kinderen gaan daarom 5 minuten eerder uit (om 14.55 uur en op woensdag om 11.55 uur). Hierdoor kunnen ouders die ook een kind op het hoofdgebouw hebben hier op tijd aanwezig zijn.

Continuerend rooster

Bij ons op school wordt gewerkt met een continuerend rooster. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur  op school aanwezig zijn. Vanaf groep 2 maken alle kinderen gebruik van de overblijf. In groep 1 hebben ouders de keus om gebruik te maken van de overblijf.

Bij alle groepen is een overblijfmedewerker aanwezig tijdens de lunch. De leerkracht draagt zorg voor het buitenspelen. We hebben een team van overblijf-medewerkers die  voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ouders geven hun kind zelf eten en drinken mee. We willen hierbij benadrukken dat we het niet wenselijk vinden dat u uw kind snoep meegeeft.