Financiën

Financiele resultaten

Begroting 2022 - 2023

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze wordt o.a. gebruikt voor Sinterklaasfeest, kerstfeest en excursies. Zonder deze bijdrage zijn een aantal zaken, die erg plezierig zijn voor de kinderen, niet mogelijk. Een bedrag van € 5 per bijdrage is bestemd voor de bibliotheek.

Naast deze bijdrage wordt er ook nog een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje/schoolfeestdag* (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8).

De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld.

Voor schooljaar 2023-2024 is het volgende bedrag vastgesteld:

€40,00 per kind  en vanaf het vierde kind wordt er geen bijdrage meer gevraagd. (*We wisselen jaarlijks schoolreis af met schoolfeestdag. Dit schooljaar gaan we op schoolreis).

 

Kosten overblijven

U betaalt voor de overblijf een vast bedrag per jaar per kind van € 85,-- per schooljaar. U dient dit overmaken op rekeningnummer NL16INGB0005110662 t.n.v. oudervereniging obs de Ontdekking onder vermelding van de groep en naam van het kind. (Betaling in termijnen is mogelijk).

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met Marijke Plukker van De Ontdekking (zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).