Kanjertraining

Op De Ontdekking krijgen alle kinderen in de groep “Kanjertraining”. Deze training wordt gegeven door de eigen leerkracht die hiervoor speciaal is geschoold door de stichting Kanjertraining.

Het belangrijkste doel van de Kanjer-training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

Ook op de langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

Cruciaal is dat de ouders het veranderingsproces van hun zoon of dochter kunnen begrijpen en ondersteunen. Samen over de kanjertraining praten geeft inzicht. De leerkracht van uw zoon of dochter is altijd bereid om samen in gesprek te gaan over de lessen. Ook kunt u voor informatie en vragen terecht bij onze coördinatoren: Annemarie v/d Waarde en Joline Kaizer.

Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van de klasgenoten waarbij de Kanjertrainer het proces nauwlettend in de gaten houdt.

De training heeft vijf regels:

  • We vertrouwen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.
  • We helpen elkaar.

Tijdens een kanjertraining krijgen de kinderen tips en tops van de klas, zodat iedere leerling weet wat zijn/haar sterke punten en werkpunten zijn.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.kanjertraining.nl