Social Schools

Social Schools 3.0 is een van de middelen die we gebruiken voor communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Het is de opvolger van DigiDuif.

Social Schools is te gebruiken op PC, smartphone en/of tablet. Via Social Schools kunnen we onder andere:

  • Berichten versturen
  • Onze schoolkalender laten zien
  • Oudergesprekken plannen
  • Intekenlijsten openzetten voor helpende handen
  • Ziekmeldingen ontvangen

Als u gebruik maakt van Social Schools op smartphone of tablet, let er dan op dat u de laatste versie van de app gebruikt.

Op dit moment is Social Schools nog volop in ontwikkeling. Er zullen in de toekomst steeds meer mogelijkheden beschikbaar worden gesteld. Deze ontwikkelfase zorgt er ook voor dat wij soms ‘overlast’ ervaren: nog niet alles wat we in DigiDuif makkelijk konden doen, is al gerealiseerd in Social Schools.

Meer informatie over Social Schools vindt u op https://www.socialschools.nl